Skip to main content

Primena načela nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija
 

Primena načela nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija

Na seminaru su predstavljene smernice za načelo nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima u Srbiji sudijama prekršajnih sudova, međunarodni pravni okvir za primenu načela nekažnjavanja trgovine ljudima, krivično delo trgovine ljudima iz člana 388 KZ, značaj blagovremene i pravilne identifikacije žrtava, načelo zabrane proterivanja i vraćanja (non-refoulement), načelo nekažnjavanja za nezakonit ulazak ili boravak i primena načela nekažnjavanja u prekršajnom postupku.

Predavači na ovom seminaru su bili:
- Tamara Mirović zamenik Republičkog javnog tužioca
- Prof. dr Milan Žarković profesor Kriminalističko-policijske akademije
- Kamenko Kozarski predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL