Skip to main content
 • Pravosudna akademija je 22. 1. 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuci su prisustvovali javni tužioci i sudije sa teritorije novosadske apelacije, a održana je u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu. Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su: Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom...
 • Krizni PR - Novi Sad, 01. jun 2023.

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je 1. juna 2023. godine u Novom Sadu održala obuku na temu: „Krizni PR“. Ovoj obuci prisustvovali su portparoli sudova sa teritorije novosadske apelacije. Program obuke bio je sledeći: Predstavljanje teme i učesnika Uvodna izlaganja: Krizni PR i kako uspešno prevazići krizu Rad...
 • Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanje finansijskog kriminala

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanje finansijskog kriminala - Izvor: Pravosudna akademija Ovoj dvodnevnoj obuci i radionici prisustvovali su predstavnici Uprave carina , predstavnici Poreske policije kao i predstavnici MUP -a, sa teritorije novosadske apelacije. Radionica se...
 • Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - Novi Sad, 18. jun

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - Novi Sad, 18. jun - Izvor: Pravosudna akademija Obuci su prisustvovale sudije Višeg i Apelacionog suda sa teritorije novosadske apelacije. Teme koje su...
 • Alternativne sankcije

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Alternativne sankcije - Izvor: Pravosudna akademija Obuka se sprovodi za sudije i tužioce koji će biti predavači za sve četiri apelacije. Seminar je otvorio predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Darko Tadić, a pored predstavnika Pravosudne akademije seminaru su prisustvovali Eva Eren rukovodilac...
 • Disciplinska odgovornost sudija - Novi Sad, 25. februar

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Disciplinska odgovornost sudija - Izvor: Pravosudna akademija Teme koje su obrađivane su: Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda) Položaj sudije/predsednika suda u...
 • Novi Sad, obuka 13. decembar, 2019 - “Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Novi Sad, obuka 13. decembar, 2019 - “Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije“ - Izvor: Pravosudna akademija Pravosudna akademija je u saradnji sa udruženjem Alterfakt u okviru USAID Projekta vladavine prava , uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, 13...
 • Obuka, Novi Sad, 6.12.2019 - ,,Disciplinska odgovornost sudija“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuka, Novi Sad, 6.12.2019 - ,,Disciplinska odgovornost sudija“ - Izvor: Pravosudna akademija Teme koje su obrađivane su: Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda) Položaj...
 • Utvrđivanje vrednosti akcija - primena odgovarajuće metode

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Utvrđivanje vrednosti akcija - primena odgovarajuće metode - Izvor: Pravosudna akademija Tema seminara: - Utvrđivanje vrednosti akcija - primena odgovarajuće metode - Uvodno izlaganje - Hipotetičke situacije - Analiza, prenošenje iskustava kroz dijalog Predavači na ovom seminaru bili su Branko...
 • Primena načela nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Primena načela nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija Na seminaru su predstavljene smernice za načelo nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima u Srbiji sudijama prekršajnih sudova, m eđunarodni pravni okvir za primenu načela nekažnjavanja trgovine ljudima, krivično delo...
Subscribe to Novi Sad

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL