Skip to main content

Krizni PR - Novi Sad, 01. jun 2023.

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je 1. juna 2023. godine u Novom Sadu održala obuku na temu: „Krizni PR“.

 

Ovoj obuci prisustvovali su portparoli sudova sa teritorije novosadske apelacije.

 

Program obuke bio je sledeći:

  • Predstavljanje teme i učesnika
  • Uvodna izlaganja: Krizni PR i kako uspešno prevazići krizu
  • Rad na hipotetičkom slučaju
  • Završna diskusija, pitanja, komentari, evaluacija


Predavačice na ovoj obuci bile su Mirjana Golubović načelnica odeljenja za posebna znanja i veštine u Pravosudnoj akademiji i Maja Ljubičanović portparol Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Krizni PR, obuka u Novom Sadu, Mirjana Golubović, Maja Ljubičanović

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL