Skip to main content

Napredna obuka za odnose sa javnošću - Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja

Датум
Локација
Kragujevac
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je 8. februara 2024. godine, u prostorijama Akademije organizovala obuku na temu: „Napredna obuka za odnose sa javnošću - Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja“.

Ovoj drugoj u nizu obuci prisustvovali su portparoli prekršajnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije.


Predavačice na obuci su bile:
- Mirjana Golubović, načelnica sektora za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije
- Maja Ljubičanović, savetnica za medije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Obuka je obuhvatala sledeće teme:
- Saopštenje za javnost (saveti i preporuke)
- Organizacija konferencije za novinare i drugih medijskih događaja
- Završna diskusija, pitanja, komentari, evaluacije
Tokom obuke učesnici su prošli dve praktične vežbe.
 

Napredna obuka za odnose sa javnošću - Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL