Skip to main content

Svečani prijem trinaeste generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija, Terazije 41

Pravosudna akademija je u svojim prostorijama u Beogradu, 30. januara 2024. godine, organizovala svečani prijem trinaeste generacije korisnika početne obuke.

U pozdravnom govoru direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, podsetio je korisnike na profesionalnu i društvenu odgovornost koju nosilac pravosudne funkcije ima. Ukazao je na nedostatak mladog kadra u pravosuđu i na značaj postojanja početne obuke u odnosu na Strategiju razvoja pravosuđa i mgućnosto daljeg razvoja ljudskih resursa u pravosudnom sistemu.

Upoznao je korisnike sa strukturom programa početne obuke i dužnostima i obavezama korisnika sa posebnim fokusom na razvoj praktičnih znanja i veština, specifičnost mentorskog odnosa, dodatno stručno usavršavanje tokom obuke u oblastima prava EU, ljudskim pravima, posebnim znanjima i veštinama, kao i na mogućnost pohađanja onlajn obuka na platformi za učenje na daljinu Pravosudne akademije, kao i platformi Saveta Evrope (HELP kursevi).


Direktor Vujić iskoristio je priliku da ukaže korisnicima da će u narednom vremenskom periodu kroz predstojeće izmene Zakona o Pravosudnoj akademiji biti reči i o funkcionalizaciji programa početne obuke u zavisnosti od prethodnog radnog iskustva i obrazovnih potreba budućih korisnika, kao i  o nalaženju jačih mehanizama za regulisanje statusa i položaja korisnika početne obuke nakon položenog završnog ispita.


Korisnike su o načinu realizacije programa, kao i mehanizmima za praćenje kvaliteta početne obuke bliže informisali predstavnici Odeljenja za početnu obuku, Odeljenja za istraživanje i unapređenje obrazovanja i Odeljenja za kadrovske poslove.


Kolektiv Pravosudne akademije još jednom čestita novoj generaciji korisnika i želi im puno sreće i uspeha u daljem radu i razvoju karijere.

Više informacija o početnoj obuci možete naći OVDE

Fotografije sa svečanog prijema trinaeste generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL