Skip to main content

Завршни испит VI генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

  • судије прекршајног суда,
  • основног суда и
  • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Оцењивање завршног испита изражава се оценама од 1 до 5. Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Ненад Вујић, директор ПА поводом завршног испита 6. генерације корисника

Завршни испит VI генерације

Полазници почетне обуке 6. генерације успешно су положили завршни испит пред комисијом за завршни испит у саставу:

  • Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
  • Гордана Комненић, судија Апелационог суда у Београду
  • Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
  • Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
  • Томислав Килибарда, Апелациони тужилац у Београду

Просечна оцена корисника обуке, била је 4,90.

Сваки кандидат је у складу са програмом завршног испита, показао своје практично знање и вештине као судија у парничном предмету, као судија у кривичном предмету и као тужилац у заступању оптужнице.

Први пут је поред снимања целокупног тока завршног испита, уведен и директан пренос преко званичних Јутјуб канала Правосудне академије

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL