Skip to main content

Завршни испит VIII генерације

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна до 01. јула, 2020. године, организује завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла:

 • судије прекршајног суда,
 • основног суда и
 • заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву.
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Распоред полагања кандидата по данима

Петочлану комисију чине:

 1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
 2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
 3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
 4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
 5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком, 
- правна аргументација и 
- општи утисак излагача

Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 

Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Просечна оцена корисника обуке осме генерације, била је ....

Списак кандидата који полажу завршни испит VIII генерације
 1. Ива Панић
 2. Сара Ресимић
 3. Дејан Гашић
 4. Стефан Цвејић
 5. Марта Радошевић
 6. Милица Горавица
 7. Марија Скоко
 8. Данило Бабић
 9. Војислав Милићевић
 10. Емир Бећировић
 11. Никола Арсић
 12. Данило Леповић
 13. Богдан ЉубисавЉевић
 14. Ђорђе Ђелић
 15. Ана Гојгић
 16. Јелена Веселиновић
 17. Александра Рајновић
 18. Велибор Војводић
 19. Кристина Тадић
 20. Јелена Митровић
 21. Љиљана Станојковић
 22. Бојана Тасић
 23. Оливера Младеновић

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна, до 01. јула 2020. године, организовала је завршни испит осме генерације корисника почетне обуке.


Трећи дан завршног испита 8. генерације – 01.07.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Други дан завршног испита 8. генерације – 30.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 13:30


Први дан завршног испита 8. генерације – 29.06.2020. снимак уживо полагања од 09:00 до 17:00

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL