Skip to main content

Пријемни испит - упис XII генерације корисника почетне обуке

ВАЖНО - Објављена коначна ранг листа кандидата за пријем XII генерације полазника Правосудне академије

Коначна ранг листа кандидата за упис XII генерације полазника Правосудне академије

Листа је објављена дана 06. јула 2022. године у 15:10 сати

Одлука Високог савета судства којим се повећава број примљених кандидата на укупно 27.

Важно обавештење:

Кандидати ће са обуком почети 01. октобра 2022. године

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 19. маја 2022. године у 16:20 сати

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

Резултати су објављени дана 19. маја 2022. године у 15:50 сати

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем XII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 095/2021 од 01. октобра, 2021. године"

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена ..., 2021. године 
Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена ..., 2021. године
Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије 
Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  
2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  
3. Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда  
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Важно:

Због епидемиолошке ситуације - МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС. Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству. Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

Пријава Упутство за пријављивање путем електронске поште Линк ка страни са конкурсном документацијом Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

Кандидат прилаже:

Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату

 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

Пријава Упутство за пријављивање путем електронске поште Линк ка страни са конкурсном документацијом
ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, XII-те генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику 095/2021. од 01. октобра, 2021. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за 9. мај 2022. године у 10:00 сати

Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

 • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – у малој сали Дома Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића бр.13
 • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације –  Хотел Крагујевац, улица Краља Петра I број 18 сала број 3
 • У Нишу - Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг Краља Александра бр. 11, у амфитеатру
 • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, сала на III спрату

Подсећамо кандидате да је на писмени део испита неопходно да дођу најкасније 30 минута пре почетка одржавања самог испита, и да са собом понесу важећу личну карту/ пасош ради доказивања идентитета.

СВИ кандидати, дужни су са собом да понесу доказ о уплати, а КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, да са собом понесу оверене фотокопије докумената.

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Важно – ПРАВИЛА ПОНАШАЊА за кандидате који полажу у Београду, у згради Народне скупштине Републике Србије:

- Сви кандидати треба да дођу на главни улаз, из правца Улице Трг Николе Пашића
- Служба обезбеђења Народне скупштине, контролисаће улаз кандидата према приложеном списку, достављеном од стране Правосудне академије
- Приликом уласка у зграду Народне скупштине, представници МУП-а, вршиће КД контролу свих кандидата који улазе у зграду,
- Кандидати су дужни да се строго придржавају Одлуке административног Одбора, између осталог која налаже да лица која долазе у зграду Народне скупштине морају да буду одевена на начин којим се чува углед и достојанство Народне скупштине (ЗАБРАЊЕНА је спортска одећа и обућа – беле патике и сл. затим џинс, бермуде и кратке панталоне, односно мајице и одећа са голим раменима, као и обућа са отвореним прстима и сл.)
- Кандидати су у ОБАВЕЗИ да чувају инвентар и НЕ ДИРАЈУ посланичке јединице које су распоређене на клупама
- ЗАБРАЊЕНА је шетња по ходницима Народне скупштине
- Одлазак кандидата до тоалета могућ је једину уз пратњу запослених у Народној скупштини
- Пушење у згради је НАЈСТРОЖЕ ЗАБРАЊЕНО

УВИД У ТЕСТ кандидати могу извршити искључиво уз претходну најаву телефоном или електронском поштом, и то: 

За Београд - најава за увид у тест на број телефона 011 2184 030 или електронском поштом на адресу akademija@pars.rs - Увид у тест на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41. За Нови Сад - најава за увид за у тест на број телефона 021 4876 532 или електронском поштом на адресу ljuba.slijepcevic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, Сутјеска бр.3, 21101 Нови Сад – зграда Апелцаионог суда у Новом Саду, V спрат – канцеларија 519 За Ниш - најава за увид у тест на број телефона 018 504 040 или електронском поштом на адресу milan.mitrovic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, Вожда Карађорђа бр. 23, 18105 Ниш – Зграда Вишег суда у Нишу За Крагујевац – најава за увид у тест на број телефона 034 6196 181 или електронском поштом на адресу vladimir.gavrilovic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, Трг Слободе бр. 4, 34000 Крагујевац, Нова зграда Палата правде, канцеларија медија центра на првом спрату.

Решења на приговоре кандидата објављена су 10. маја 2022. године у 16:10

Решења на приговоре кандидата:

Приговор NI7752902 – Одбијен
Приговор NI7760146 – Одбијен
Приговор NI7846711 – Одбијен
Приговор NI7871828 – Одбијен
Приговор NI7918829 – Одбијен
Приговор KG6064820 – Одбијен

ВАЖНО - Све листе са шифрама кандидата, након полагања писменог дела пријемног испита, биће истакнуте ИСКЉУЧИВО на сајту Правосудне академије.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Листа са именима кандидата који су ПОЛОЖОЛИ писмени део пријемног испита

Листа са именима кандидата који су ПОЛАГАЛИ писмени део пријемног испита

Листа је објављена 10. маја 2022. године у 16:30 сати

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 09.05.2022. године. Листе су постављене 09. маја 2022. године у 14:33 сати

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад 

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Решења на приговоре кандидата:

Приговор NI7752902 – Одбијен Приговор NI7760146 – Одбијен

Решења на приговоре кандидата објављена су 10. маја 2022. године у 16:10

 • Приговор NI7846711 – Одбијен
 • Приговор NI7871828 – Одбијен
 • Приговор NI7918829 – Одбијен
 • Приговор KG6064820 – Одбијен
ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

Кратко видео упутство за кандидате - како да правило попуне и пошаљу Тест личности

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

СВИ кандидати ће полагати „Тест личности“ у четвртак, 12. маја 2022. године, у периоду од 10:00 до 11:00 сати. Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 сати

Процедура полагања теста личности:

Кандидатима ће у четвртак, 12. маја, 2022. године у 09:00, бити послата електронска пошта на адресу, преко које су и до сада комуницирали са Правосудном академијом, а са адресе prijemni@pars.rs.

Проверити фолдере TRASH I SPAM, уколико до 09:30 кандидат није добио наведену електронску пошту, треба да се јави на број 0648690299 или на адресу dejan.georgijev@pars.rs

Наслов електронске поште гласиће: „Тест личности, за кандидате који су конкурисали за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника Правосудне академије

Као прилог електронској пошти, биће додат ПДФ фајл у оквиру кога је могуће уносити тражене податке/ маркирати одговоре на понуђена питања и сл. под називом „Test-licnosti-12-generacija.pdf

Након попуњавања теста, кандидат је дужан,  да попуњени фајл/ тест преименује и сними, тако што ће на почетку назива фајла додати своју ШИФРУ коју је добио приликом полагања писменог дела пријемног испита.

Коначан назив фајла треба да буде нпр. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-12-generacija.pdf

Сваки кандидат је у обавези да чува тајност садржаја теста и не сме пружити увид у тест неовлашћеним лицима.

Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 са насловом/ subject  - у који ОБАВЕЗНО морају унети шифру са полагања писменог дела пријемног испита нпр:  BGXXXXXXXX – Попуњен тест личности.

Накнадне информације, упутства и сл. потражите на страни посвећеној пријемном испиту у поднаслову "Тест личности".

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Скрећемо пажњу кандидатима да пажљиво прочитају свако питање. Током попуњавања теста, битно је да кандидат НЕ ПРЕСКАЧЕ питања, односно да на свако ПИТАЊЕ ДА ОДГОВОР.

У Београду, 07. маја 2022. године у 11:15 сати

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Обавештење за кандидате који су дана 12. маја 2022. године полагали тест личности - СВИ КАНДИДАТИ СУ ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

Београд, 13. мај 2022. године у 10:44 сати

УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати 3 дана, односно 17. 18. и 19. маја 2022. године.

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

17. 18. и 19. маја 2022. године с почетком у 09:00 сати

Кандидат је дужан да се појави најкасније 30 минута пре назначеног термина за писање концепта (посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00 сати).

Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже. Групе су састављене од по три кандидата.

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду
3. Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

Кандидати ће полагати у библиотеци Правосудне академије.  Кандидати који чекају полагање или припрему, могу пратити полагање усменог дела испита, кроз директан пренос који је обезбеђен, у антреу Академије, на спрату.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

ИСПИТНА КОМИСИЈА

За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу:

РАНГ ЛИСТА

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се ... полазника почетне обуке дванаесте генерације.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 19. маја 2022. године у 16:20 сати

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

 Резултати су објављени дана 19. маја 2022. године у 15:50 сати

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

Коначна ранг листа кандидата за упис XII генерације полазника Правосудне академије

Листа је објављена дана 06. јула 2022. године у 15:10 сати

Одлука Високог савета судства којим се повећава број примљених кандидата на укупно 27. Статут Правосудне академије 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

prijemni ispit

Извучен је тест број 3

Трећи и последњи дан директног преноса полагања усменог дела пријемног испита XII генерације полазника Правосудне академије - Београд, 19.05.2022.

Други дан директног преноса полагања усменог дела пријемног испита XII генерације полазника Правосудне академије - Београд, 18.05.2022.

Директан пренос полагања усменог дела пријемног испита XII генерације полазника Правосудне академије - Београд, 17.05.2022.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL