Skip to main content
 • Pravosudna akademija je 22. 1. 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuci su prisustvovali javni tužioci i sudije sa teritorije novosadske apelacije, a održana je u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu. Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su: Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom...
 • Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom - Izvor: Pravosudna akademija Seminar predstavlja osnovnu obuku radi sticanja sertifikata o posebnim znanjima u vezi sa maloletnicima kao učiniocima krivičnih dela i maloletnicima oštećenih krivičnim delom, a...
 • Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije

  Датум
  Локација
  Novi Pazar
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije - Izvor: Pravosudna akademija Predavači na ovoj obuci su bili: Tamara Mirović zamenik Republičkog javnog tužioca, Žarko Marković predstavnik Misije OEBS-a u Srbiji, Ana Petrović iz Sektora unutrašnje kontrole u...
 • Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuka je imala naziv „Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije“ a teme koje su obrađene tokom seminara zasnovane su na metodologiji za vođenje istrage i uključile su: - Analizu i definiciju zlostavljanja, međunarodni i nacionalni pravni okvir, praksu...
Subscribe to Evropska konvencija o ljudskim pravima

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL