Skip to main content

Drugi deo obuke predavača o praksama aktivne finansijske istrage

Датум
Локација
Kopaonik
Аутор
Pravosudna akademija

U sklopu Projekta podrške Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost, jačanje profesionalnih veština i kapaciteta države za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala“ koji finansira Evropska komisija, od 11. do 13. juna 2024. godine u hotelu Grand na Kopaoniku održan je drugi deo obuke o praksama aktivne finansijske istrage za grupu odabranih domaćih predavača iz redova javnih tužilaca i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
 
Obuku su održala dva ključna eksperta, g. Marius Juozapavičius i g. Alfredo Saviano, i šest međunarodnih stručnjaka – četiri iz Litvanije i dva iz Italije:

• Robertas Šimulevičius, direktor Litvanske policijske škole, predavač na temu kriminalističko obaveštajnih podataka na Univerzitetu Mikolas Romeris, član Upravnog odbora CEPOL-a. (Litvanija)
• Daugilas Razauskas, predstavnik Biroa litvanske kriminalističke policije (LCPB), odgovoran za taktičke i strateške aktivnosti u regionalnim i međunarodnim oblastima, kako na obavještajnom, tako i na nivou pretpretresne istrage, odgovoran za ciljeve i zadatke LCPB-a u oblastima događaji visokog rizika, nacionalne i međunarodne kriminalne aktivnosti OKG i kriminalnih udruženja, i borba protiv terorizma. (Litvanija)
• Dr. Mindaugas Bilius, zamenik direktora Litvanske policijske škole, predavač krivičnog prava na Univerzitetu Vitautas Magnus, član Međunarodne asocijacije za visoko obrazovanje. (Litvanija)
• Mindaugas Stravinskas, zamenik šefa Službe za finansijske istrage. (Litvanija)
• Roberto Diegi, potpukovnik u Guardia di Finanza. Trenutno, šef ogranka – Odeljenja za istragu mafije (DIA), koje je odgovorno za odnose sa organima Evropske unije zainteresovanim za aktivnosti suprotstavljanja organizovanom kriminalu. (Italija)
• Đovani Angelini, major u Guardia di Finanza. Vođa tima u štabu Guardia di Finanza - Kancelarija za međunarodnu saradnju. (Italija)
 

Drugi deo obuke predavača o praksama aktivne finansijske istrage - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL