Skip to main content
 • Novi Sad, Napredna obuka za odnose sa javnošću – „Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i dugih medijskih događaja“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je 1. februara 2024. godine, u sali Apelacionog suda u Novom Sadu , organizovala obuku na temu „Napredna obuka za odnose sa javnošću ( Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i dugih medijskih događaja )“. Obuci su prisustvovali portparoli...
 • Napredna obuka za odnose sa javnošću

  Датум
  Локација
  Beograd, Gračanička 18
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pravosudna akademija je 25. januara 2024. godine u Beogradu održala obuku na temu: „Napredna obuka za odnose sa javnošću - Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja“. Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su: - Saopštenja za...
 • Komunikaciona strategija i odnosi sa javnošću

  Датум
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Komunikaciona strategija i odnosi sa javnošću - Izvor: Pravosudna akademija Teme obrađivane na ovoj radionici bile su: Trenutno stanje odnosa sa javnošću u pravosuđu i identifikovanje potrebnih unapređenja Predstavljanje osnovnih ciljeva i mera sadržanih u Komunikacionoj strategiji Visokog saveta...
 • Sudovi i odnosi sa javnošću kroz prizmu Komunikacione strategije i slobode izražavanja

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Sudovi i odnosi sa javnošću kroz prizmu komunikacione strategije i slobode izražavanja - Izvor: Pravosudna akademija Učesnike su na početku pozdravili Branislava Goravica zamenik predsednika Visokog saveta sudstva , Majda Kršikapa zamenica direktora Pravosudne akademije i Mark Lasman direktor USAID...
 • Napredna obuka za komunikaciju i odnose sa javnošću

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Napredna obuka za komunikaciju i odnose sa javnošću - Izvor: Pravosudna akademija Obuci su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari redovnih sudova sa područja novosadske apelacije. Na ovoj obuci obrađene su sledeće teme: Predstavljanje programa i ciljeva obuke Promocija medijacije unutar...
 • Napredna obuka za odnose sa javnošću – Prezentacija medijacije u medijima

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima - Izvor: Pravosudna akademija Radionici su prisustvovali predsednici i portparoli osnovnih i viših sudova sa teritorije beogradske apelacije, kao i rukovodioci info službi za medijaciju. Cilj radionice je bio da polaznici...
 • Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Cilj ove radionice je bio da polaznici steknu znanja i napredne veštine za promociju medijacije, posebno u medijima i u odnosima sa javnošću, kao i da budu što efikasniji u vezi sa uspešnim funkcionisanjem medijacije kako bi se smanjio broj predmeta i podigla efikasnost u radu sudova. Ovoj radionici...
Subscribe to odnosi sa javnošću

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL