Skip to main content

Napredna obuka za odnose sa javnošću

Датум
Локација
Beograd, Gračanička 18
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je 25. januara 2024. godine u Beogradu održala obuku na temu: „Napredna obuka za odnose sa javnošću - Veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja“.

  Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:
-    Saopštenja za javnost (saveti i preporuke);
-    Organizacija konferencije za novinare i drugih medijskih događaja (saveti i preporuke);
-    Praktična vežba (rad u grupama);
-    Završna diskusija, pitanja i komentari.

Na ovoj obuci prisutnim učesnicima obratile su se predavačice Mirjana Golubović načelnica sektora za posebna prava i veštine Pravosudne akademije i Maja Ljubičanović savetnica za medije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Napredna obuka za odnose sa javnošću - Izvor: Pravosudna akademija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL