Skip to main content

Sudovi i odnosi sa javnošću kroz prizmu Komunikacione strategije i slobode izražavanja

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 

Sudovi i odnosi sa javnošću kroz prizmu komunikacione strategije i slobode izražavanja - Izvor: Pravosudna akademija

Učesnike su na početku pozdravili Branislava Goravica zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, Majda Kršikapa zamenica direktora Pravosudne akademije i Mark Lasman direktor USAID-ovog Projekta vladavine prava.

Predavači na obuci su bili Milena Milović Blagojević (USAID-ov Projekat vladavine prava), Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije, Branislav Čale (USAID-ov Projekat vladavine prava), Zorana Delibašić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Gordana Komnenić sudija Apelacionog suda u Beogradu i Aleksandar Stojanović i Biljana Stepanović iz Pravosudne akademije.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL