Skip to main content
 • Projekat „Justitia“

  Датум
  Локација
  Beograd, Hotel Metropol Palas
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) u okviru Projekta „Justitia“ – Krivičnopravni odgovor na ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem, 08. februara 2024. godine u hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu, organizovala je „Kurs obuke o istrazi i gonjenju krivičnih dela vezanih za vatreno oružje“ koji je...
 • Projekat „Justitia“

  Датум
  Локација
  Beograd, Hotel Metropol
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U hotelu „Metropol“ u Beogradu predstavljen je projekat Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala (UNODC) pod nazivom “Justitia“ koji će biti sprovođen do oktobra 2025. godine, a u okviru koga su predviđene sledeće aktivnosti: - usklađivanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa...
Subscribe to Projekat „Justitia“

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL