Skip to main content

Projekat „Justitia“

Датум
Локација
Beograd, Hotel Metropol Palas
Аутор
Pravosudna akademija

Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) u okviru Projekta „Justitia“ – Krivičnopravni odgovor na ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem, 08. februara 2024. godine u hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu, organizovala je „Kurs obuke o istrazi i gonjenju krivičnih dela vezanih za vatreno oružje“ koji je bio regionalnog karaktera. 


UNODC je tokom 2023. godine objavio Vodič za istragu i gonjenje krivičnih dela koja se odnose na vatreno oružje. Cilj održane obuke bio je zajednički pregled modaliteta za razvoj programa obuke na bazi Vodiča, a koji će biti prilagođen domaćem materijalnom i procesnom krivičnom zakonodavstvu. 


Teme koje su obrađivane na ovoj obuci:
-    UNODC Vodič o istrazi i gonjenju krivičnih dela vezanih za vatreno oružje
-    Zakonodavni okvir
-    Prepoznavanje, obeležavanje i praćenje vatrenog oružja i pripadajuće municije
-    Predistražni postupak
-    Istraga
-    Krivično gonjenje dela vezanih za vatreno oružje
-    Etička razmatranja, ljudska prava i rodna perspektiva


Predstavnik Pravosudne akademije Republike Srbije na ovoj obuci bio je Dušan Lekić.
 

Projekat „Justitia“

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL