Skip to main content
 • Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i prinudnog rada

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U okviru projekta: „Sprečavanje nekažnjivosti trgovaca ljudima i podrška žrtvama trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi“ finansiranog od strane Kancelarije Vlade Sjedinjenih Američkih Država za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima, Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala...
 • Projekat „Justitia“

  Датум
  Локација
  Beograd, Hotel Metropol Palas
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) u okviru Projekta „Justitia“ – Krivičnopravni odgovor na ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem, 08. februara 2024. godine u hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu, organizovala je „Kurs obuke o istrazi i gonjenju krivičnih dela vezanih za vatreno oružje“ koji je...
 • Projekat „Justitia“

  Датум
  Локација
  Beograd, Hotel Metropol
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U hotelu „Metropol“ u Beogradu predstavljen je projekat Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala (UNODC) pod nazivom “Justitia“ koji će biti sprovođen do oktobra 2025. godine, a u okviru koga su predviđene sledeće aktivnosti: - usklađivanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa...
 • Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i prinudnog rada

  Датум
  Локација
  Vrdnik
  Аутор
  Pravosudna akademija
  UNODC u saradnji sa Pravosudnom akademijom u hotelu „Fruške terme“ u Vrdniku organizovao je trodnevnu radionicu posvećenu multisektorskom pristupu sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i prinudnog rada. Radionica je održana u periodu od 4. do 9. jula u Vrdniku. Cilj...
 • „Program finansijskih obuka – 3“, hotel Zira

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuka je namenjena sudijama, tužiocima, policiji, Upravi za sprečavanje pranja novca i poreskoj policiji. Podršku ovoj obuci, pored Pravosudne akademije pruža i UNODC . Ispred Pravosudne akademije, na ovom četvorodnevnom seminaru, prisutnima se obratila zamenica direktora Akademije, Majda Kršikapa...
Subscribe to UNODC

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL