Skip to main content

Пројекат „Justitia“

Датум
Локација
Београд, Хотел Метропол Палас
Аутор
Правосудна академија

Канцеларија УН за дрогу и криминал (UNODC) у оквиру Пројекта „Justitia“ – Кривичноправни одговор на илегалну трговину ватреним оружјем, 08. фебруара 2024. године у хотелу „Metropol Palace“ у Београду, организовала је „Курс обуке о истрази и гоњењу кривичних дела везаних за ватрено оружје“ који је био регионалног карактера. 


UNODC је током 2023. године објавио Водич за истрагу и гоњење кривичних дела која се односе на ватрено оружје. Циљ одржане обуке био је заједнички преглед модалитета за развој програма обуке на бази Водича, а који ће бити прилагођен домаћем материјалном и процесном кривичном законодавству. 


Теме које су обрађиване на овој обуци:
-    UNODC Водич о истрази и гоњењу кривичних дела везаних за ватрено оружје
-    Законодавни оквир
-    Препознавање, обележавање и праћење ватреног оружја и припадајуће муниције
-    Предистражни поступак
-    Истрага
-    Кривично гоњење дела везаних за ватрено оружје
-    Етичка разматрања, људска права и родна перспектива


Представник Правосудне академије Републике Србије на овој обуци био је Душан Лекић.
 

Пројекат „Justitia“

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL