Skip to main content

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Датум
Локација
Beograd, Terazije 41
Аутор
Pravosudna akademija

Postupajući po Zahtevu Državne revizorske institucije od 12.01.2024. godine,  Upravni odbor Pravosudne akademije održao je sednicu 24.01.2024. godine, razmotrio Zahtev za razrešenje direktora i jednoglasno zaključio da nisu ispunjeni uslovi za razrešenje odgovornog lica, direktora Pravosudne akademije Nenada Vujića u smislu člana 15. stav 1. alineja četvrta Zakona o Pravosudnoj akademiji


Upravni obor Pravosudne akademije je u skladu sa članom 40. stav 13. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, u zakonom propisanom roku odlučio i o svojoj odluci obavestio Državnu revizorsku instituciju
 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL