Skip to main content
 • SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

  Датум
  Локација
  Beograd, Terazije 41
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Postupajući po Zahtevu Državne revizorske institucije od 12.01.2024. godine, Upravni odbor Pravosudne akademije održao je sednicu 24.01.2024. godine, razmotrio Zahtev za razrešenje direktora i jednoglasno zaključio da nisu ispunjeni uslovi za razrešenje odgovornog lica, direktora Pravosudne...
Subscribe to Državna revizorska institucija

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL