Skip to main content
 • Напредна обука за односе са јавношћу - Вештина писања саопштења за јавност, организовање конференције за штампу и других медијских догађаја

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија је 8. фебруара 2024. године, у просторијама Академије организовала обуку на тему: „Напредна обука за односе са јавношћу - Вештина писања саопштења за јавност, организовање конференције за штампу и других медијских догађаја“. Овој другој у низу обуци присуствовали су портпароли...
 • Транспарентност и професионалност судова и јавних тужилаштава у контакту са медијима

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Правосудна академија у сарадњи са Холандским хелсиншким комитетом, дана 27. и 28. септембра 2023. године у Београду, организује обуку на тему: "Транспарентност и професионалност судова и јавних тужилаштава у контакту са медијима". Теме обуке су следеће: - Значај јавног наступа - основни принципи -...
 • Представљање публикације „Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији“

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Ова публикација ће запосленима у медијима пружити детаљна објашњења о правним терминима и помоћи у извештавању о темама које обухватају основно познавање правних појмова. Лексикон ће и представнике правосуђа боље упознати са радом медија и захтевима новинарског посла, са крајњим циљем пружања...
 • Oбука за портпароле привредних и прекршајних судова - oсновне комуникацијске вештине

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Тренингу су присуствовали председници, портпароли и секретари привредних и прекршајних судова са територије београдске апелације. Теме које су обрађене су биле: Представљање програма и циљева обуке Основни циљеви комуникације, циљне групе, порука и публика Вербална/невербална комуникација – Јавни...
 • Oбука за портпароле привредних судова - oсновне комуникацијске вештине

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Тренингу су присуствовали председници, портпароли и секретари привредних судова са територије нишке апелације. Теме које су обрађене су биле: Представљање програма и циљева обуке Основни циљеви комуникације, циљне групе, порука и публика Вербална/невербална комуникација – Јавни наступ Појединачни...
 • Основне комуникацијске вештине – обука за портпароле прекршајних судова

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Обуци су присуствовали председници, портпароли и секретари прекршајних судова са територије нишке апелације. На овој обуци обрађене су следеће теме: Представљање програма и циљева обуке Основни циљеви комуникације, циљне групе, порука и публика Вербална/невербална комуникација – Јавни наступ...
 • Напредна обука за односе са јавношћу – презентација медијације у медијима

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Циљ ове радионице је био да полазници стекну знања и напредне вештине за промоцију медијације, посебно у медијима и у односима са јавношћу, као и да буду што ефикаснији у вези са успешним функционисањем медијације како би се смањио број предмета и подигла ефикасност у раду судова. Овој радионици су...
 • Слобода изражавања и медија

  Датум
  Локација
  Врњачка Бања
  Аутор
  Правосудна академија
  С тим у вези је у Врњачкој Бањи 19. и 20. новембра одржан пети, дводневни семинар ком је присуствовало двадесет два учесника из Апелационог суда и Апелационог јавног тужилаштва из Ниша . Предавачи на семинару су биле Зорана Делибашић судија Врховног касационог суда , Смиљана Ристић адвокат и бивши...
 • „Медијско извештавање о судским поступцима“

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Циљ тренинга био је да се побољша комуникација, повећа разумевање и постигну бољи резултати у сарадњи представника медија и правосудне професије. Предавачи су били правници, стручњаци Савета Европе и представници Савета за штампу др Jeлeнa Сурчулиja - Mилojeвић дoцeнткињa Фaкултeтa пoлитичких нaукa...
 • Семинар „Медијско извештавање у судским поступцима“

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Семинару су присуствовали судије и судијски помоћници Апелационог и Вишег суда као и заменици Апелационог и Вишег тужилаштва у Новом Саду . На радионици су учествовали и полазници Правосудне академије.
Subscribe to медији

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL