Skip to main content

Сарадња Републике Србије са ЕУ

Сарадња Републике Србије са ЕУ

Европска унија је регионална организација европских држава кроз коју чланице остварују заједничке циљеве као што су уравнотежен привредни и друштвени развој, висока стопа запослености, заштита права и интереса грађана.

Европска унија, У данашњем облику, основана је у Мастрихту 1992. године Уговором о Европској унији. ЕУ представља јединствен институционални оквир који чине тзв. три стуба ЕУ. Први стуб чине три међународне организације (Европска заједница за угаљ и челик, Европска економска заједница и Европска заједница за атомску енергију); други стуб представља заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, док трећи стуб чине полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима.

Основни циљеви ЕУ су:

 • подржавање привредног и друштвеног развоја;
 • потврђивање властитог идентитета на међународној сцени вођењем заједничке спољне и безбедносне политике (и постепено стварање заједничке одбрамбене политике, која може довести до заједничке одбране);
 • заштита права и интереса држављана држава чланица увођењем држављанства ЕУ;
 • чување и даљи развој Уније као простора слободе, безбедности и правде, на коме је слободно кретање лица обезбеђено уз паралелно усвајање одговарајућих мера из области контроле спољних граница, азила, имиграције и борбе против организованог криминала и очување тековина Заједнице.
 • ЕУ има 27 држава-чланица.

Основне институције ЕУ су:

 • Европски савет,
 • Савет ЕУ,
 • Европска комисија,
 • Европски парламент,
 • Европски суд правде,
 • Европски финансијски суд,
 • Економско-социјални савет,
 • Комитет европских региона,
 • Европска инвестициона банка,
 • Европски инвестициони фонд,
 • Европска централна банка,
 • Омбудсман итд.

Поглавље 23

Европска комисија препоручила је 22. априла 2013. године Савету министара спољних послова земаља чланица ЕУ отварање преговора са Републиком Србијом.

Савет министара спољних послова земаља чланица ЕУ једногласно је 25. јуна 2013. године препоручио Европском савету да преговори са Србијом отпочну најкасније до јануара 2014. године, те да Европска комисија изради преговарачки оквир и почне са аналитичким прегледом усклађености српског законодавстава за законодавством ЕУ.

Европски савет је 28. јуна 2013. године дао „зелено светло” да се отворе приступни преговори са Србијом, а да прва Међувладина конференција буде одржана најкасније у јануару 2014. године.

Процес аналитичког прегледа законодавства (скрининг) започео је 25. септембра 2013. године када је у Бриселу одржан скрининг за Поглавље 23: „Правосуђе и основна права”.

Преговори о приступању Републике Србије са Европском унијом формално су отворени Међувладином конференцијом 21. јануара 2014. године у Бриселу.

У Бриселу је, 18. јула 2016. године одржана Трећа међувладина конференција између Републике Србије и Европске уније, на којој је донета одлука о отварању два поглавља: Поглавље 23 – Правосуђе и основна права и Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност.
 

Комисија за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа

Министарство правде израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (усвојена у Народној скупштини Републике Србије 01. јуна 2013.), као и Акционог плана за спровођење Стратегије (усвојена Закључком Владе Србије 31. јула 2013.), с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.

Одлуком донетом 25. августа 2013. године Влада Србије образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење.

Чланови комисије:

Директор Правосудне академије Ненад Вујић, на седници Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018 од 29.12.2017. године, једногласно је изабран за председавајућег те Комисије за 2018. годину.

За заменика председавајућег изабрана је чланица Високог савета судства судија Бранислава Горавица.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL