Skip to main content

Јавне набавке 2018.

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.
 
Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.
 
 

Јавне набавке мале вредности

Мешовита набавка електронско-комуникационих услуга мобилне телефоније за потребе Правосудне академије (набавка услуга мобилне телефоније) ЈНМБ 6/2018[ Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Кетеринг услугe за семинаре које организује Правосудна академија ЈНМБ 5/2018 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Услуге превођења ЈНМВ 4/2018 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива за службено возило путем дебитне картице за 2018. годину ЈНМВ 3/2018 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Додатнa услугa превоза ЈНМВ 2/2018 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на питање бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуге организовање конференција, семинара у циљу реализације пројекта УНДП на тему: “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама“ ЈНМВ 1/2018 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Документа:

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL