Skip to main content

Јавне набавке 2019.

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.
 
Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о
 

Јавне набавке мале вредности

Услуге одржавања и одрживог развоја информационог система Правосудне академије еАкадемија, са одржавањем виртуалних машина ЈНМВ 1/2019 [Затворена] 24.04.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Додатнa услугa превоза ЈНМВ 2/2019 [Затворена] 08.04.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива за службено возило путем дебитне картице за 2019. годину ЈНМВ 3/2019 [Затворена] 12.03.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Услуге превођења ЈНМВ 4/2019 [Затворена] 12.03.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о обустави 

24.04.2019. - Поновљен поступак ЈНМВ 4/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде ЈНМВ 4/2019 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Набавка, техничка подршка и закуп (изнајмљивање) конференцијског озвучења, опреме за видеконференцију, конгресне и презентационе опреме, опреме за симултано превођење и аудио и видео снимање, за реализацију семинара и транспарентности пријемног и завршног испита на Правосудној академији РС ЈНМВ 5/2019 [Затворена] 12.04.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Услуга припрема за штампу и штампање материјала, тестова и осталих докумената, за потребе пријемног, завршног испита и сталне обуке на Правосудној академији РС ЈНМВ 6/2019 [Затворена] 28.06.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

Кетеринг услугe за семинаре које организује Правосудна академија РС ЈНМВ 7/2019 [Затворена] 06.06.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору - Београд 
Обавештење о закљученом уговору - Нови Сад 
Обавештење о закљученом уговору - Крагујевац 
Обавештење о закљученом уговору - Ниш

Набавка антивирусног, системског и апликативног софтвера за сервере и радне станице Правосудне академије РС ЈНМВ 8/2019 [Затворена] 29.08.2019.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Документа:

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL