Skip to main content

Реч директора

Ненад Вујић, директор Правосудне академије

"Изазови који се стављају пред правосуђе у процесу европских интеграција, пре свега, неопходност усклађивања домаћег законодавства са правом ЕУ и општеприхваћеним стандардима, увођење нових института и њихова примена у поступању, посебно мотивишу Правосудну академију да свој рад стално унапређује и у програме обуке уводи модерне методе учења.

Ефикасно, стручно и транспарентно правосуђе препознати су као основне вредности којима као друштво тежимо. Значај који се на том путу даје квалитету, професионалном приступу и интегритету опредељују Правосудну академију у раду.

Правосудна академија доприноси унапређењу кредибилитета правосудног система у целини. Заједничким радом градимо професионално, независно и непристрасно правосуђе, које је ефикасно у поступању и одговорно у свом раду, а за које се сви залажемо."

Ненад Вујић, директор Правосудне академије

 

Лична и радна биографија директора Правосудне академије

Ненад Вујућ, рођен је 26. октобра 1966. године у Лозници

 • Правни факултет завршио у Београду, где је положио и правосудни испит. Од јануара 2010. године обавља функцију директора Правосудне академије у Београду.
 • Од 2013. године члан, а од 29. децембра 2017. председник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.
 • Специјалиста за људска и мањинска права, права избеглица и расељених лица, као и права синдиката.

Радно и практично искуство

 • У периоду од септембра 2005. до децембра 2009. године обављао функцију директора Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање.
 • Од јануара 2004. године до септембра 2005. вршио функцију координатора за људска права у Правосудном центру за обуку и стручно усавшавање. У оквиру тога био и члан радне групе за усклађивање закона СЦГ законима ЕУ.
 • Од децембра 2001. године до краја децембра 2003. обављао дужност правног саветника и руководиоца канцеларије Норвешког центра за избеглице (пројекат људских права), Ниш.
 • Од маја 2001. године до децембра 2001. радио као правни саветник и заменик шефа канцеларије Норвешког центра за избеглице (пројекат људских права), Краљево.
 • Од априла 2000. године до маја 2001. обављао функцију правног саветника и координатора мобилних легалних тимова у Норвешком избегличком центру (пројекат људских права), Краљево.
 • Од октобра 1999. године до априла 2000. године радио као правни саветник у Фонду за хуманитарно право. Пружао правну помоћ избеглицама, расељеним лицима, као и водио истрагу и извештавање о нестанку Срба и киднапованих људи. Био задужен и за контролу права етничких мањина.
 • Године 1997. и 1998. радио као правни саветник у Југословенском правном одбору за људска права у Београду.
 • Поред високог образовања, радног и практичног искуства такође је похађао многобројне стручне семинаре, курсеве и обуке:
  -  Семинар ЕУ конвенције о основним људским правима;
  -  Синдикални курсеви у организацији синдиката - спонзорисани од стране Америчког организационог синдиката, АФЛ/ЦИО;
  -  Семинар о изборним системима које организује ИФЕС – Међународна фондација за изборне системе)

Публикације

Објавио велики број есеја, научних радова као и анализа. Од којих су неки:

 • Годишњи извештај о избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији у 2004, 2005, 2006, 2007. години;
 • Закон о малолетницима и пракса у Србији, 2012.године;  
 • Анализа "Обука судија у Републици Србији на члановима 5 и 6 Европске конвенције о људским правима" за Савет Европе, итд.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL