Skip to main content
 • Sprečavanje nekažnjivosti trgovaca ljudima i podrška žrtvama trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi

  Датум
  Локација
  Beograd, Hotel Mona Plaza
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) u saradnji sa Pravosudnom akademijom Republike Srbije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, uz podršku Kancelarije Vlade Sjedinjenih Američkih Država za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima, u periodu od 06. – 08. februara 2024. godine u...
Subscribe to podrška žrtvama trgovine ljudima

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL