Skip to main content

Ниш - Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС у Србији организовала обуку „Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места“ 20. октобра 2023. године у „New City“ хотелу у Нишу.

 

На овој обуци присуствовали су носиоци јавнотужилачких функција са територије нишке апелације, као и припадници МУП-а.

 

Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм обуке је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку, практичне примере остваривања овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по важећим нормативним решењима, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

 

На овој обуци обрађене су следеће теме:

  • Микротрагови на лицу места;
  • Улога и значај присуства тужиоца у току форензичке обраде лица места;
  • Презентовање студије случаја и методологије рада на радионици;
  • Вршење форензичке обраде лица места (рад у фрупама)

 

Предавачице на овој обуци биле су: Лепосава Вујановић Порубовић јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду, др. Наташа Радосављевић Стевановић начелник одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења, Национални центар за криминалистичку форензику МУП Републике Србије, и Сања Шћекић из Националног центра за криминалистичку форензику МУП Републике Србије.

Ниш - Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL