Skip to main content

Представљање приручника "Трошкови кривичног поступка"

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Пројектом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“, организовала представљање приручника на тему „Трошкови кривичног поступка“.

Приручник је представљен у Нишу у хотелу Тами Резиденс 3. новембра 2023. године у присуству судија, јавних тужиоца и адвоката са територије нишке апелације.

Говорници на овом представљању били су уједно и аутори овог приручника, Синиша Важић судија Апелационог суда у Београду у пензији и Светлана Томић Јокић судија Врховног суда Србије. Модератор на овом представљању била је Наташа Новаковић руководилац програма за људска права и кривично-правни систем, Мисија ОЕБС у Србији.

Теме су биле:
- Одлучивање о трошковима кривичног поступка, уочени недостаци и могућа решења;
- Карактеристична питања и дилеме у судовима приликом одлучивања о трошковима кривичног поступка.

Представљање приручника "Трошкови кривичног поступка"

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL