Skip to main content

Презентација Закона о управном поступку и Закона о управним споровима за полазнике почетне обуке Правосудне академије

Датум
Локација
Београд, Теразије 41
Аутор
Правосудна академија

У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, у среду 8. новембра 2023. године, реализована је обука под називом ,,Презентација Закона о управном поступку и Закона о управним споровима за полазнике почетне обуке Правосудне академије'', у библиотеци Правосудне академије у Београду

Предавачи на овој обуци су били:
- Зураб Саникидзе, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-а у Србији, који је излагао на тему: ,,Реформа јавне управе и управног правосуђа: Општи преглед међународних стандарда“;
- Др Добросав Миловановић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, који је излагао на тему: „Закон о управном поступку (основна начела ЗУП-а, покретање првостепеног поступка, доказивање, поступак до доношења решења, решење и закључак, правна средства, нарочити случајеви поништавања, укидања и мењања решења, извршење одлука у управном поступку)", и
- Др Вук Цуцић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, који је излагао на тему „Закон о управним споровима (предмет и циљ, странке, покретање управног спора, садржина тужбе и њено одложно дејство, претходни поступак, утврђивање чињеница и судске одлуке, ванредна правна средства, извршење пресуда Управног суда Републике Србије)".

Семинару је присуствовао 31 полазник почетне обуке Правосудне академије.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL