Skip to main content

Саопштење Правосудне академије поводом догађаја насталог на усменом делу пријемног испита за упис XIII генерације полазника, 13. септембра 2023. године

Датум
Локација
Београд, Теразије 41
Аутор
Правосудна академија

Саопштење Правосудне академије поводом догађаја насталог на усменом делу пријемног испита за упис XIII генерације полазника Правосудне академије, дана 13. септембра 2023. године

 

Правосудна академија, у циљу отклањања сумње у регуларност испитног процеса, обавештава јавност о следећим чињеницама:

 

  1. Приликом извлачења питања, кандидат је грешком извукао питање са нацртом тачног одговора, а који се даје члановима комисије. Кандидат ту чињеницу није пријавио те је због тога дисквалификован из поступка, што се може утврдити из јавно објављене ранг листе.
  2. Истичемо да, ова грешка, није угрозила интегритет процеса полагања испита у односу на друге кандидате. Детаљном провером утврђено је да је до пропуста дошло само код овог кандидта, те да ова, ненамерна грешка, ни на који начин није угрозила интегритет процеса полагања испита у односу на остале кандидате.
  3. Након што је утврђено како је дошло до пропуста и кандидат дисквалификован из даљег процеса полагања пријемног испита, испитна комисија је једногласно, укључујући и главног тужица за организовани криминал Младена Ненадића наставила са радом, што се може видети на јавно доступним снимцима директног преноса полагања испита.

 

Правосудна академија ће као и до сада, радити и наставити да ради на сталном унапређењу и допуни процедура, како би се додатно унапредила тајност испитних питања уз очување пуне транспарентности полагања испита.

 

Правосудна академија захваљује се на одговорном, савесном и професионалном раду и ангажовању свим члановима комисије.

 

У Београду, 15.09.2023.

Директор Правосудне академије Ненад Вујић

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL