Skip to main content

Унапређење координације међу кључним актерима са циљем боље примене закона и процесуирања случајева еколошког криминала

Датум
Локација
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Пројектом „Унапређење капацитета кривичног правосудног система Србије за ефикасно бављење криминалом у складу са стандардима људских права, фаза 3“ је организовала обуку на тему „Унапређење координације међу кључним актерима са циљем боље примене закона и процесуирања случајева еколошког криминала“.

Обука је одржана 27. октобра 2023. године у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду (Грачаничка 18), а присуствовали су јавни тужиоци, инспектори за заштиту животне средине и криминалистички инспектори.

Предавачи на обуци су били:

  • Славко Младеновић, начелник одељења за заштиту биодиверзитета, Министарство заштите животне средине; 
  • Малиша Младеновић, руководилац групе за геодиверзитет и предео, Министарство заштите животне средине; 
  • Рајка Опанчина, шеф одсека за опасан и остали отпад, Министарство заштите животне средине; 
  • Драгана Крунић, потпуковник полиције и заменик начелника Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине, Министарство унутрашњих послова, Управа криминалистичке полиције; 
  • Бранислава Вучковић, јавни тужилац, Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду.

 

Теме обуке су биле:

  • Управљање заштићеним подручјима;
  • Управљање опасним отпадом;
  • Поступање полиције у случајевима непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима – овлашћења, могућности и најчешћи проблеми;
  • Поступање јавног тужиоца у случајевима непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима;
  • Могућности за унапређење рада државних органа у случајевима непрописног управљања опасним отпадом и незаконитих активности у заштићеним подручјима – усвајање закључака и препорука.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL