Skip to main content

Unapređenje koordinacije među ključnim akterima sa ciljem bolje primene zakona i procesuiranja slučajeva ekološkog kriminala

Датум
Локација
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Projektom „Unapređenje kapaciteta krivičnog pravosudnog sistema Srbije za efikasno bavljenje kriminalom u skladu sa standardima ljudskih prava, faza 3“ je organizovala obuku na temu „Unapređenje koordinacije među ključnim akterima sa ciljem bolje primene zakona i procesuiranja slučajeva ekološkog kriminala“.

Obuka je održana 27. oktobra 2023. godine u sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu (Gračanička 18), a prisustvovali su javni tužioci, inspektori za zaštitu životne sredine i kriminalistički inspektori.

Predavači na obuci su bili:

  • Slavko Mladenović, načelnik odeljenja za zaštitu biodiverziteta, Ministarstvo zaštite životne sredine; 
  • Mališa Mladenović, rukovodilac grupe za geodiverzitet i predeo, Ministarstvo zaštite životne sredine; 
  • Rajka Opančina, šef odseka za opasan i ostali otpad, Ministarstvo zaštite životne sredine; 
  • Dragana Krunić, potpukovnik policije i zamenik načelnika Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava kriminalističke policije; 
  • Branislava Vučković, javni tužilac, Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu.

 

Teme obuke su bile:

  • Upravljanje zaštićenim područjima;
  • Upravljanje opasnim otpadom;
  • Postupanje policije u slučajevima nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima – ovlašćenja, mogućnosti i najčešći problemi;
  • Postupanje javnog tužioca u slučajevima nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima;
  • Mogućnosti za unapređenje rada državnih organa u slučajevima nepropisnog upravljanja opasnim otpadom i nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima – usvajanje zaključaka i preporuka.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL