Skip to main content

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту

Датум
Локација
Крагујевац
Аутор
Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији 26. октобра 2023. године у Крагујевцу у сали Правосудне академије, организовала дводневну обуку на тему: „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту“. Овој обуци присуствовали су корисници почетне обуке Правосудне академије са територије крагујевачке апелације.

На овој дводневној обуци обрађивале су се следеће теме:

  • Право на приватни и породични живот (међународни ивори права, члан 8. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, мишљење детета, најбољи интерес детета...);
  • Смернице за учешће малолетне деце у грађанским судским поступцима и процену најбољег интереса детета;
  • Стандарди добро образложене судске одлуке;
  • Решавање хипотетичклих случајева.

Предавачице на овој обуци биле су Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић, судије Врховног суда у пензији.

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL