Skip to main content

Пријемни испит за тужилачке приправнике

Објављена коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ,  04. априла 2023. године.

На основу Правилника о поступку пријема тужилачких приправника, члан 15. и члан 16. Правосудна академија је:

Дана 18. априла 2023. године у 12:30 сати, објавила коначну листу са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања - Београд, 18. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података
   

Дана 18. априла 2023. године у 13:30 сати, објављена је КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА - Београд, 18. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података
   

Објављене су листе са шифрама кандидата, по месту полагања и освојеним бројем бодова, за кандидате који су полагали испит 04. априла 2023. године, за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Дана 05. априла 2023. године у 14:00 сати, објављене су листе са шифрама кандидата и освојеним бројем бодова по месту полагања кандидата:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ На основу члана 122. и члана 126. став 2. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС) и члана 2. Правилника о поступку пријема тужилачких приправника („Службени гласник РС”, број 92/17), оглашава

Конкурс је објављен у "Службеном гласику РС" број 124/22 од 10. новембра 2022. године.

Овим јавним конкурсом, обухваћени су судови и тужилаштва широм Републике Србије који примају приправнике укључујући и број расположивих слободних места по сваком од судова односно тужилаштава.

На основу члана 8 „Правилника о поступку пријема судијских приправника“, као и „Правилника о поступку пријема тужилачких приправника“ (Сл.гласник бр 92/2017), донетих 12. Октобра 2017 године, пријемне испите спроводи Правосудна академија, а у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је донео Управни одбор Правосудне академије  дана 8.11.2017. године

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ - ОБАВЕШТЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Поштовани кандидати,

Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у тужилаштвима приликом пријаве на конкурс које је огласило Министарство правде („Службени гласник РС”, број 124/22 од 10.11.2022. године).

Правосудна академија је утврдила: 


Испит за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ биће одржан 04. априла 2023. године
са почетком одржавања испита у 11:00 часова

 • Место полагања Београд, 04. април 2023. године у 11:00 сати, Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, Слушаоница бр. 1
 • Место полагања Крагујевац, 04. април 2023. године у 11:00 сати, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бр. 1, у амфитеатру правног факултета
 • Место полагања Ниш, 04. април 2023. године у 11:00 сати, Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11, у амфитеатру правног факултета
 • Место полагања Нови Сад, 04. април 2023. године у 11:00 сати, Зграда Апелационог суда у Новом Саду, Сутјеска бр.3, сала на V спрату


Кандидати су дужни да, ради утврђивања идентитета, буду испред просторије у којој се полаже испит, најмање 30 минута пре почетка одржавања испита.


Кандидати су дужни да са собом понесу јавну исправу са фотографијом, ради утврђивања идентитета. Након извршене идентификације, кандидат добија идентификациони образац.


Кандидати ће о свему бити детаљно обавештени електронском поштом са адресе dejan.georgijev@pars.rs. На сваку примљену електронску пошту, кандидат је дужан да одговори у што је могуће краћем року.

Молимо кандидате да обавезно провере SPAM и TRASH фолдере!


Сви канидати ће приликом тестирања, поред теста, добити и УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

 

СНИМЦИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА КАНИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

Снимак са полагања испита у Београду - Извор: Правосудна академија

 

Снимак са полагања испита у Крагујевцу - Извор: Правосудна академија

 

Снимак са полагања испита у Крагујевцу - Извор: Правосудна академија

 

Снимак са полагања испита у Новом Саду - Извор: Правосудна академија

 

УВИД У ТЕСТ И ПРИГОВОР НА БРОЈ БОДОВА

Објављене су листе са шифрама кандидата, по месту полагања и освојеним бројем бодова, за кандидате који су полагали испит 04. априла 2023. године, за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ у 14:00 сати:

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНE:

 • Кандидат може поднети приговор Правосудној академији на утврђени број бодова, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе на сајту Правосудне академије.
 • Увид у тест могуће је остварити на два начина - личним доласком у Правосудну академију, Теразије бр. 41, Београд (у временском року дефинисаном правилницима, сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или слањем скенираног теста кандидату, на захтев кандидата.
 • Кандидат може захтевати да му се скенирани тест достави електронском поштом.
 • Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста, скенира и пошаље потврду о предаји теста, шифру коју је добио приликом предаје теста, и то у ПДФ формату.
 • У наслову је дужан да наведе: "Број пријаве/ шифра - захтев за увид у тест за тужилачке приправнике".
 • Захтев се упућује на адресу електронске поште dejan.georgijev@pars.rs

Напомене у вези приговора:

 • Приговор се подноси у писаној форми, на прописаном обрасцу. Образац за приговор можете преузети ОВДЕ
 •  
 • Кандидат је дужан да образац попуни, потпише, скенира и пошаље на адресу dejan.georgijev@pars.rs 
 • У наслову је дужан да наведе: "Број пријаве/ шифра - Приговор на тест за тужилачке приправнике" и уз образац пошаље скенирану потврду са шифром.

 

Приговори

 • Приговор кандидата на тест за тужилачке приправнике БГ25850 је ОДБИЈЕН

Одлука о приговорима објављена је дана 18.04.2023. године у 08:20 сати

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ објављена дана 18. априла 2023. године

У складу са чланом 16. „Правилника о поступку пријема тужилачких приправника“ ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђене надлежним јавним тужилаштвима а на дан 18. априла 2023. године

Коначна листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по месту полагања - Београд, 18. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података

 

Дана 18. априла 2023. године у 13:30 сати, објављена је КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА, за кандидате који су полагали испит за попуњавање радних места за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА листа са именима, шифрама и освојеним бројем бодова, по СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА - Београд, 18. април 2023. године

 • Правосудна академија моли све кандидате да још једном провере исправност објављених података
ДОКУМЕНТА

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL