Skip to main content

Конкурси у 2018. години

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем IX генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем IX генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 72 од 28. септембра 2018. године

Пријава

Одлука Високог савета судства

Одлука Државног већа тужилаца

Конкурси за попуњавање слободних радних места у Правосудној Академији

Тренутно нема отворених конкурса за попуњавање слободних радних места у Правосудној академији

Конкурс Министарства правде за попуњавање места судијских и тужилачких приправника[Затворен]

Јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника
(„Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године)

Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника
(„Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године)

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL