Skip to main content

Programski savet 2017.

Programski savet Pravosudne akademije predstavlja stručni organ Akademije, koga čini 15 članova imenovanih od strane Upravnog odbora Akademije. Članovi Programskog saveta, imenovani su iz redova sudija i tužilaca, drugih stručnjaka, odnosno sudskog i tužilačkog osoblja.

Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.
Članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Programskog saveta.

Nadležnosti Programskog saveta definisane su članom 23. Statuta Pravosudne akademije.

Članovi Programskog saveta

 1. Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta
 2. Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Marina Govedarica, sudija Vrhovnog kasacionog suda
 4. Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Nišu
 5. Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda u Beogradu
 6. Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu
 7. Jasmina Vasović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 8. Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu
 9. Olgica Miloradović, zamenik Republičkog javnog tužioca
 10. Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca u Beogradu
 11. Miroslav Filipović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
 12. Mirjana Pavlović, v.f. sekretara Visokog saveta sudstva
 13. Natalija Adžić, javni beležnik
 14. Dragan Mastilović, korisnik početne obuke IV generacije
 15. Igor Milovanov, Sekretar Programskog saveta

Sednice Programskog saveta

Sednica Programskog saveta 1/2017

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

Sednica Programskog saveta 2/2017

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL